• Verantwoording

  Zwemvereniging Olympia Geldermalsen spant zich in om de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samen te stellen, maar garandeert niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

  Zwemvereniging Olympia Geldermalsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  Gebruik fotomateriaal

  Op deze website wordt gebruik gemaakt van fotomateriaal. Wij spannen ons in om zorgvuldig met dit materiaal om te gaan. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van een foto op de website van Zwemvereniging Olympia Geldermalsen, waar leden van de vereniging opstaan, wordt verzocht dit kenbaar te maken aan de webbeheerder. Wij verwijderen dan de foto van de website.

  Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

  Het auteursrecht op deze website, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal, berust bij Zwemvereniging Olympia Geldermalsen. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Zwemvereniging Olympia Geldermalsen. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

  Namens het bestuur van Zwemvereniging Olympia Geldermalsen