Lid worden

Om lid te worden van Olympia dien je in het bezit te zijn van tenminste het B-diploma van het zwemABC en in principe minimaal 6 jaar oud zijn. Ben je nog geen 6 jaar, maar je hebt wel al het B-diploma, dan kun je wel lid worden, maar kijken we vooraf goed of je het allemaal aan kan. Wanneer je ouder bent dan 12 jaar, dan dien je minimaal één zwemdiploma te hebben behaald. 

Ieder aspirant lid mag maximaal twee keer mee zwemmen met een training om te kijken of je het leuk vindt om lid te worden. Het lidmaatschap gaat vervolgens per de 1e van de daaropvolgende maand in. 

Om je te kunnen opgeven als aspirant lid (zowel jeugd al senior) dien je je aan te melden bij onze instroom coördinator. Zie hiervoor de contactgegevens hiernaast.

Een trainer maakt vervolgens een afspraak met je op welke tijd je het beste kunt trainen. Wanneer je besluit lid te worden, ontvang je van de trainer een inschrijfformulier dat je z.s.m. ingevuld weer inlevert. Je ontvangt na inschrijving altijd een bevestiging per mail met de belangrijkste gegevens. 

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van minimaal één jaar. 
  • Opzeggen kan vervolgens per kwartaal, dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober mits je dat tenminste één maand voor het betreffende kwartaal schriftelijk (mail) bij de ledenadministratie meldt.
  • Als er stamgegevens wijzigen (bijvoorbeeld (e-mail) adresgegevens), wil de ledenadministratie dat natuurlijk ook graag weten, geef dat zo spoedig mogelijk per mail door aan de ledenadministratie.
  • De contributie wordt maandelijks en vooruit per automatische incasso geïnd.

Alle jeugdleden dienen tijdens de trainingen, naast zwemkleding, de volgende materialen bij zich te hebben:

  • zwemvliezen/zoomers
  • zwemplankje
  • pull-buoy

Ben je lid en heb nog vragen over het lidmaatschap en/of de contributie? Stuur dan een bericht naar onze penningmeester. Zie hiervoor de contactgegevens hiernaast.

Contributie

Wij hanteren het principe van een contributiehoogte dat is gebaseerd op de zwemfrequentie. Mocht de zwemfrequentie wijzigen, wordt ook het maandbedrag aangepast. De maandcontributie wordt maandelijks (12 keer per jaar) en vooruit per automatische incasso aan het begin van de maand geïnd. De jaarlijkse bedragen en inschrijfkosten ineens, bij aanvang van het lidmaatschap, vervolgens bij een bestaand lidmaatschap de jaarlijkse bedragen ineens, begin januari van het volgende kalenderjaar. 

Contributie
per maand
Jeugdleden 1x trainen per week € 14,75
Jeugdleden 2x trainen per week € 22,50
Jeugdleden 3x trainen per week € 27,75
Jeugdleden 4 of 5 x trainen per week € 33,00
Recreatief Masters 1x trainen per week € 12,50
Gezinstarief (4 of 5x trainen per week voor jeugdleden en 1x trainen per week voor senior leden) € 66,00
Doorbelasting van kosten van de KNZB
jaarlijks
KNZB + Regio contributie (m.i.v. 2010 geïndexeerd / 2020) € 24,00

Startvergunning leden 12 jaar en ouder die deelnemen aan de wedstrijden (m.i.v. 2010 geïndexeerd / 2020)

€ 26,00

Overige kosten
eenmalig
Inschrijfgeld € 10,00