• Home
  • Commissies
  • Officials

Officials

Bij zwemwedstrijden zijn, naast de deelnemers, de officials een onmisbare schakel om een wedstrijd in goede banen te leiden. Per wedstrijd al snel zo'n 18 officials waarvan 10 tijdwaarnemers. Iedere deelnemende vereniging is verplicht daarin haar aandeel te leveren. Zonder dit aandeel kan de vereniging zich niet inschrijven en kunnen de zwemmers niet aan een wedstrijd deelnemen.

Er is een behoorlijk aantal officials actief binnen Olympia die op roulatiebasis fungeren. Door natuurlijk verloop zijn er ieder jaar weer nieuwe officials nodig. Om voor onze wedstrijdzwemmers het official corps op peil te houden, doen we een beroep op u.

U gaat als ouder/verzorger vast wel eens mee naar een wedstrijd, maar dan als toeschouwer. Als official aan het zwembad zult u zien dat u een wedstrijd op een heel andere manier en met meer kennis beleeft. Een veel grotere betrokkenheid bij een wedstrijd waarbij de tijd omvliegt en u zich tevens nuttig inzet voor uw kind en onze vereniging. Een Official-4 is per baan verantwoordelijk voor de gezwommen tijden en de keerpunten.

Dus: wij zoeken 4 à 6 kandidaten die onze huidige 17 officials komen ondersteunen!

Namens onze meer dan 110 wedstrijdzwemmers, alvast dank voor uw aanmelding!

 

Opleiding tot official

Eenmaal per jaar worden er door Regio-Oost van de KNZB, op diverse locaties, cursussen verzorgd voor Tijdwaarnemer (Official-4).

De cursus bestaat uit vijf gezellige lesavonden van ongeveer twee uur en een mondeling examen. De exacte cursusdata zullen t.z.t  bekend worden gemaakt (afgelopen jaren was dat op woensdag).

Olympia betaalt uw cursuskosten en eventuele reiskosten. De stopwatch kunt u zelf aanschaffen, maar ook bruikleen via de vereniging is mogelijk. Bij goed gevolg van het examen ontvangt u van ons gratis een KNZB official-poloshirt. Een witte broek en schoeisel zijn voor uw eigen rekening.

We verwachten van de kandidaten dat ze tenminste vier wedstrijden per seizoen inzetbaar zijn bij wedstrijden. Gemiddeld is dat een wedstrijd per twee maanden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u de vereniging ondersteunen, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Officials

Officials coördinator
 

Toewijzing wedstrijden officials

Onze offical coördinatoren verzorgen namens onze vereniging de coördinatie van alle officialzaken

Bij de wedstrijdplanning van officials proberen we met een tijdige planning een koppeling te maken met de wedstrijd waarin uw kind zwemt en uw eigen inzet.

U wordt ruim van te voren op de hoogte gesteld van wanneer u moet fungeren. Overleg over de indeling is altijd mogelijk.

Heeft u vragen over uw inzet of wilt u zich aanmelden als official voor onze vereniging, neem dan contact met ons op.