• Contributie

  Wij hanteren het principe van een contributiehoogte dat is gebaseerd op de zwemfrequentie.

  Mocht de zwemfrequentie wijzigen, wordt ook het maandbedrag aangepast.

  De contributie wordt maandelijks (12 keer per jaar, iedere maand) en vooruit per automatische incasso aan het begin van de maand geïnd.

  De jaarlijkse bedragen en inschrijfkosten ineens, bij aanvang van het lidmaatschap, vervolgens bij een bestaand lidmaatschap de jaarlijkse bedragen ineens, begin januari van het betreffende kalenderjaar.

 • René Garritsen
  Penningmeester
 • Maandelijkse contributie 2024 Per maand
  Jeugdleden 1x trainen per week€ 19.25
  Jeugdleden 2x trainen per week€ 29.00
  Jeugdleden 3x trainen per week€ 34.75
  Jeugdleden 4 of 5 x trainen per week€ 40.50
  Recreatief Masters 1x trainen per week€ 16.50
  Recreatief Masters 2x trainen per week€ 26.00
  Gezinstarief (4 of 5x trainen per week voor jeugdleden en 1x trainen per week voor senior leden)€ 76.00
  Jaarlijkse kosten
  Doorbelasting van kosten van de KNZB Per jaar
  KNZB + Regio contributie (m.i.v. 2024 geïndexeerd)€ 35.00
  Startvergunning leden 12 jaar en ouder die deelnemen aan de wedstrijden (m.i.v. 2024 geïndexeerd)€ 38.00
  Overige kosten Eénmalig
  Inschrijfgeld€ 10.00
 • Contactformulier Penningmeester

 • Clublogo