• Disclaimers & Aanmeldinstructies

  Onze disclaimers:

  * Alle door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onze privacyverklaring, op te vragen links onderaan deze pagina.

  * U wordt automatisch aangemeld bij de overkoepelende sportbond, de KNZB. Olympia draagt zorg voor de afdracht van de bondscontributie.

  * Uw gegevens worden gebruikt voor interne communicatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen, presentielijsten etcetera ten behoeve van het bestuur en operationeel kader. Hen is opgedragen deze te behandelen volgens overeengekomen procedures passend binnnen de AVG wetgeving.

  *  Na de opzegdatum worden uw gegevens nog passief bewaard en na maximaal 1 jaar verwijderd behoudens bij de ledenadministrateur. Deze zal voor clubhistorie en eventuele statistische doeleinden dan nog als enige langere tijd beschikken over niet meer dan noodzakelijke gegevens.   

  * Voor analyse en verbetering van sportprestaties kan het zijn dat er filmopnames/foto's voor interne doeleinden worden gemaakt. Wij zullen daarbij altijd uiterste zorgvuldigheid betrachten.                 

  * Bij wedstrijdverslaglegging en activiteiten kan beeldmateriaal daarvan extern worden aangeboden (bijvoorbeeld onze besloten Facebook groep, onze website of pers). Wij zullen daarbij altijd uiterste zorgvuldigheid betrachten.                                 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  LET OP: Bij het aanmelden, kies aub enkel de bovenste activiteit uit de lijst:

  " ZWEMMEN - Week/Zwemmen(tevens bondslid KNZB)"

  Het bondslidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap bij Olympia.

   

  Vergeet tenslotte niet alle "overige vragen" door te nemen!

 • Aanmeldformulier

  Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij Olympia is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen Olympia kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Voormalige of huidige vereniging

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNZB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN-nummer nodig.

  Overige vragen

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van Olympia wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van Olympia en de KNZB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe Olympia en de KNZB omgaan met persoonsgegevens.